Designed by Volim Plavo

ENGLESKA I NJEMAČKA RADIONICA



Želja djece i roditelja za ranim učenjem stranih jezika pokazuje se kao potreba zbog sve veće informatizacije svijeta u kojem živimo, turističkog usmjerenja naših krajeva, te učenja stranog jezika od prvog razreda osnovne škole. Iz toga proizlazi pojačani interes, a time i potreba za ponudom programa ranog učenja stranog jezka, a koji je u skladu s djetetom i odvija se kroz spontane igre i aktivnosti. Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta, naročito njegove govorne sposobnosti i percepcije. Naše želje i ciljevi su da kroz radionicu potaknemo dijete na aktivno učenje stranog jezika i motiviramo ga na stjecanje novih znanja i vještina. U potpunosti radimo u skladu s djetetovim razvojnim mogućnostima i potrebama, uz uvažavanje principa sistematičnosti koji učenje stranog jezika zahtijeva. Cjelokupni razvoj djeteta potičemo kroz oblikovanje materijalne sredine, primjerene sadržaje, metode i oblike rada. S obrizom na dob polaznika osnovna metoda kojom učimo engleski jezik je situacijsko učenje riječi, jezičnih i fonetskih formi. A zatim potičemo postupno slušanje, razumijevanje i usvajanje vokabulara stranog jezika. Radionica je namijenjena isključivo djeci predškolske dobi, odvija se u grupama do 10. polaznika, dva puta tjedno u trajanju od 60. minuta. Na kraju nastavnog ciklusa djeca će dobiti diplome kao potvrdu o pohađanju, te će roditeljima kroz pripremljeni program prezentirati naučeno.

Kako na englesku ili njemačku radionicu?

Englesku injemačku radionicu organiziramo dva puta tjedno po 60 minuta. Za detaljnije informacije o grupama i slobodnim mjestima, kontaktirajte nas e-mailom ili na naše kontakt telefone, a naravno možete svratiti i do nas u radno vrijeme igraonice!
Veselimo se vašem interesu za englesku i njemačku radionicu! :)

Play All Day igraonica


Kontakti
Pleška 13, Velika Gorica
T: 01/6265-210
M: 095/8619-151
M: 095/8619-152
igraonica.playallday@gmail.com

PLAY