Designed by Volim Plavo

DNEVNA IGRAONICAPLAN I PRINCIP RADA OTVORENE DNEVNE IGRAONICE - ČUVAONICE

Play All Day igraonica je mjesto radosnog življenja i učenja gdje Vaše dijete upoznaje prostor, predmete, igračke, slobodno se kreće i bira svoje vršnjake, susreće odrasle osobe, prije svega odgajatelje, s kojima ostvaruje dodir, govornu komunikaciju i igru, dakle, poticajnu sredinu i dobro okruženje u kojem razvija emocije, motoriku, spoznaju i govor. Slogan naše igraonice je Igrajmo se sa svrhom. Igra je osnovni - prirodni način na koji djeca (ljudi) uče, te sama po sebi već pobuđuje osjećaj ugode, mami osmijeh na lice i nema djeteta koje se ne voli igrati. Zbog toga odgajatelji u Play All Day igraonici isključivo koriste igru kao prirodno sredstvo koja potiče dijete da upotrijebi sve svoje potencijale. Igra je važna i neophodna za djetetov cjelokupni razvoj. Kroz igru dijete upoznaje svijet oko sebe, istražuje i stječe razna iskustva. Uspješno učiti kroz igru znači osigurati uvjete – dobro poticajno okruženje usmjereno na dijete, bogato različitim materijalima, s mogućnošću slobodnog kretanja, u kojem će dijete upoznati svijet koji ga okružuje. Postavljanjem pitanja, istraživanjem i dobrom suradnjom, na relaciji odgajatelj-dijete i dijete-odgajatelj, dijete osjeća svoju kreativnost i sposobnost, te postaje neovisno. Naš je cilj da kroz maštu, kreativnost, suradnju, ljubav i bogati duh, unesemo u mala dječja srca mir i zadovoljstvo, pozitivan odnos prema sebi i drugima, potičemo ih na hrabrosti i odlučnost. Pažljivo ih slušamo i uvažavamo kao jedinstvene osobe, te na taj način ih učimo da poštuju sebe i druge. U našoj igraonici stvaramo okruženje jedne velike obitelji, u kojoj su svi članovi te obitelji jednako vrijedni, te svaki član u tu obitelj i doprinosi: ljubav, slobodu, prijateljstvo, zdravlje, sigurnost, učenje, važnost, odgovornost, samopoštovanje i rad. U igraonici također potičemo rad na projektima u radioničkom tipu igre, gdje djecu stavljamo u poticajno okruženje, koje pogoduje učenju i projekciji naučenog, s ciljem uvažavanja različitih interesa i sposobnosti djece. Djeca imaju mogućnost izbora, sudjelovanja i istraživanja različitih sadržaja, uče se pravilima, razvija se zajednički identitet, a samim time i učinkovitost je veća. Sve to doprinosi proširivanju znanja i spoznaja, a iskustvo koje stječu, najbitniji su elementi za njihov kasniji život. Sigurno je da se vrijeme poklonjeno djeci višestruko vraća. Dobivamo zadovoljno, samouvjereno dijete, sposobno za život, prožeto ljubavlju i poštovanjem, te obogaćeno duhom. Vrijeme koje dijete provede u igraonici s drugom djecom, najosjetljivije je i najvažnije vrijeme odrastanja, a pronaći put do malih dječjih srca, nije lako.

OD DJECE MOŽEMO PUNO NAUČITI... NA PRIMJER KOLIKO STRPLJENJA IMATE

(Franklin P. Jones)

EDUKATIVNE DNEVNE RADIONICE - INDIVIDUALNE I SKUPNE

Play all day igraonica nudi edukativne radionice za djecu od prve do sedme godine života. Naglasak je stavljen na oblik rada u skupinama, u kojem svi surađuju, sudjeluju, iznose i dijele svoja znanja i iskustva. Sve počinje najavom teme u krugu, uvijek na isti način, čime se stvara ritual, kojeg djeca vole i poštuju. Svi vide sve i čuju svakoga, mogu razmišljati i učiti o sebi i drugima, te o svijetu u cjelini. Svaka se radionica dijeli na nekoliko podgrupa. Djeca se slobodno, prema svojoj zainteresiranosti, opredjeljuju za mjesto i oblik rada. Tako početni frontalni rad, koji je okupio djecu, prerasta u rad u skupinama. Zadatak svake skupine je iznjeti svoja znanja i iskustva, proučavati, upoznati, te realizirati određeni zadatak. Na taj su način podjednako opterećene i zastupljene sve dječje funkcije: motoričke, osjetilne, emocionalne, moralne, socijalne, intelektualne i radne. Svaka radionica ima jednu temu i cilj kojeg realizira, a sve su radionice usko vezane uz svakodnevni život djeteta u igraonici. Međusobnim radom i izmjenom iskustva, djecu potičemo na kompetencije i jačanje samopouzdanja. Vrijeme trajanja radionice može se mijenjati, produžiti ili skratiti, pa nastaviti drugi dan ili nekoliko dana, što ovisi o zainteresiranosti djece. Radionice su namjenjene djeci različitih dobnih skupina.

STABILAN ODNOS, PUN POVJERENJA, ČINI NAJBOLJU OSNOVU ZA OPTIMALNO POTICANJE DJETETOVA RAZVOJA

Kako u dnevnu igraonicu?

Dnevnu igraonicu - čuvaonicu imamo organiziranu od ponedjeljka do petka, od 8 do 16 sati. Ukoliko imate kontinuirane ili povremene potrebe za čuvanjem vaše djece, stojimo vam na raspolaganju! Uključivanje u dnevnu igraonicu - ȍuvaonicu za svako dijete radimo posebno, ovisno o potrebama djeteta i njegovih roditelja. Kao što vidite iz našeg programa za dnevne igraonice, on je vrlo raznolik i naglasak je stavljen na edukativnom i individulanom pristupu prema svakom djetetu.
Veselimo se vašem interesu za našu dnevnu igraonicu! :)

Play All Day igraonica


Kontakti
Pleška 13, Velika Gorica
T: 01/6265-210
M: 095/8619-151
M: 095/8619-152
igraonica.playallday@gmail.com

PLAY